Blog

Koronavirová situace zatím nepřála osobním setkáním, proto se "winky", tedy členky profesního sdružení Woman in Nuclear, setkaly koncem listopadu ve virtuálním světě. "Svolaly jsme rozšířenou Radu WIN pomocí komunikační platformy Teams. Na programu byly nejen novinky, ale také sdílení zkušeností a plány na příští rok," přibližuje předsedkyně Larisa...

Tereza Stuchlíková nastoupila před 2 lety coby studentka 2. ročníku VUT v Brně do provozu JE Dukovany na stáž s názvem "ČEZ Experience". Jedná se o program Skupiny ČEZ pro vysokoškoláky, kteří chtějí získat praxi v provozech firmy. Studenti pracují na konkrétním zadaném úkolu a zároveň získávají zkušenosti. Tereza měla vytvořit jednotný záskokový...

Katka Kunešová pracuje v útvaru chemické režimy od loňského ledna, kam nastoupila už s řadou odborných zkušeností z Centra výzkumu v Řeži a společnosti Nuvia. Za tuto dobu na sebe už několikrát upozornila, a to například při živém vysílání Českého rozhlasu Brno z Dukovan nebo jako dobrovolný dárce krve v rámci akce pro zaměstnance elektrárny na...

Dobrý den, pracuji jako radiochemik v Divizi Radiofarmaka ve společnosti ÚJV ŘEŽ, a.s. Mou pracovní náplní je výroba radiofarmak, která se využívají při vyšetření metodou pozitronové emisní tomografie (PET) na PET/CT nebo PET/MR kamerách převážně k diagnostice nádorových onemocnění, ale důležitou roli hrají i v kardiologických a neurologických...

Hana Žáková, senátorka za volební obvod Třebíčsko, je vdaná, má dvě, dnes již, dospělé děti, žije v obci Koněšín, kde 18 roků starostovala, přes dvacet roků je členkou zastupitelstva obce, aktivně se zapojuje do dění obce a spolkové činnosti, je dlouholetou členkou ochotnického souboru, sboru dobrovolných hasičů a pěveckého sboru. Pořádá zájezdy za...

Linda Navrátilová, členka rady WIN Czech a specialistka pro nábor v ČEZ se v minulých dnech účastnila v Koreji jaderného veletrhu týkajícího se náboru, vědy a výzkumu. "Byla to velmi zajímavá zkušenost. Především z pohledu náboru - jaderná energetika se v Korei studuje na 17! univerzitách a vzhledem k odklonu korejské vlády od jaderného programu,...

Ing. Jitka Vojáčková je výzkumným asistentem na FEKT VUT v Brně. Je absolventkou Energetického ústavu FSI VUT v Brně, doktorát studuje na Ústavu elektroenergetiky FEKT VUT v Brně. V současné době je na rodičovské dovolené. Absolvovala 8 měsíční stáž na americkém úřadě pro jadernou bezpečnost U. S. NRC. Účastnila se Letní školy jaderného...