Rada WIN

Larisa Dubská

Předsedkyně

Pracuji ve společnosti NUVIA, kam jsem v roce 2006 přišla rozvíjet marketing a řídit Sekci zahraničních projektů. Mám na starosti marketing, komunikaci a PR - jsem zodpovědná za to, aby byla naše společnost pořádně vidět v regionu i u zákazníků po celém světě. Jsem členkou dozorčí rady.

Pupeční šňůrou jsem stále napojena na Jadernou elektrárnu Dukovany, kde jsem začala pracovat jako čerstvá absolventka Moskevského energetického institutu a v Odboru reaktorové fyziky přes 20 let vykonávala činnosti spojené s termohydraulikou palivového cyklu a bezpečným provozem aktivní zóny reaktoru, licencováním jaderného paliva a spoluprací    s podpůrnými vědeckými pracovišti. Když mluvím o EDU, vždy mám podvědomou tendenci říci "u nás"...

Od roku 2000 jsem aktivní členkou výboru České
nukleární společnosti. Ve stejném roce jsem stála u zrodu české organizace Women in Nuclear.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

V každém případě její velká rozmanitost - a taky to, že v každém okamžiku vycházím a čerpám ze svých "jaderných" zkušeností.

Top 5

Jídlo: Středomořská kuchyně - nejlépe ve
Středomoří.

Hudba: Pink Floyd. Scorpions. Metalové
balady.

Knížka/film: Vždy se bezpečně odreagují u romantického žánru. Ústředním tématem je zde nezřídka Žena. A když se nad tím tak zamýšlím, v knižní tvorbě to jsou často ženské autorky.

Činnost: Rozumné střídání práce a odpočinku.

Motto: Knihu života si píšeme sami.

When it rains look for rainbows,
when it's dark look for stars (Oscar Wilde).

Linda Navrátilová

Místopředsedkyně WIN

Mám za Skupinu ČEZ na starosti spolupráci se školami, studenty, pedagogy. Zkrátka, aby se mezi mladou generaci dostaly informace o energetice, ideálně té jaderné :-). Proto nabízíme studentům možnosti stáží, praxí, zajímavých přednášek a dalších aktivit, díky kterým se mohou s energetikou setkat "na vlastní kůži" a možná si ji zvolit jako svou vlastní kariérní cestu. A to je cílem mé práce - získat pro Skupinu ČEZ odhodlané a šikovné mladé lidi.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

Každý den se utvrzuji v tom, že mladí lidé jsou skvělí, umí neuvěřitelné věci...a jsou velmi nároční :-).

Top 5

Jídlo: Krupicová kaše

Hudba: Country, folk

Knížka/film: Hana (Alena Mornštajnová)

Činnost: Pečení buřtů

Motto: "Nic není špatně"

Eva Fruhwirtová

Členka rady WIN

Jsem redaktorka webu Jaderné elektrárny Dukovany   s názvem Aktivní zóna a také Zpravodaje EDU. V sdružení Energetické Třebíčsko se starám o organizaci seminářů a konferencí zaměřených na jadernou energetiku.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

Na své práci miluju různorodost a setkávání se zajímavými lidmi.

Top 5

Jídlo: Sushi

Film: Pokojný bojovník

Knížka: Nesnesitelná lehkost bytí

Činnost: Pěší turistika

Motto: Tady a teď

Jana Štefánková

Členka rady WIN

Jsem specialistka komunikace ve společnosti ČEZ,
konkrétně v JE Dukovany. Mám na starosti převážně externí komunikaci, tedy spolupráci se zástupci státní správy a samosprávy v regionu, se zástupci regionálních organizací, mediální spolupráci. Zastupuji také Nadaci ČEZ na Vysočině a jižní Moravě.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

Rozmanitost, setkávání
s lidmi, pomoc potřebným projektům i lidem.

Top 5

Jídlo: Kuskus se zeleninou

Film: Různé žánry podle nálady, mám ráda Kolju :)

Knížka: Bible, Návrat k lásce

Činnost: Sport - běhání

Motto: "Miluj svého bližního jako sám sebe"

Lenka Thinová

Členka rady WIN

Od roku 1996 pracuji na katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, nyní na pozici akademický pracovník. Moje výuka i výzkumné práce se týkají především tématu sledování a hodnocení pole ionizujícího záření v životním prostředí, což mi často umožňuje pracovat i se studenty v terénu a dotknout se tak skutečných praktických situací. K tomu mne přivedla především má původní specializace - užitá geofyzika. Mezi mé nejčastěji navštěvované a tedy i proměřované prostředí patří okolí jaderných elektráren, podzemní pracoviště, jako jsou např. jeskyně, a další zajímavé
geologické lokality nebo pracoviště.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

Nejvíce mne baví a těší kontakt se studenty - sledovat, jak se během studia mění v krásné a zodpovědné "dospělé" mne naplňuje vírou v budoucnost.

Top 5

Jídlo: Klasická česká a italská kuchyně

Hudba: Folk a hudba minulých století

Knížka/film: Mými oblíbenými autory jsou T. Gjamccho (Dalai Lama), A. Exupéry, R. Bach, J. London, T. Pratchett...

Činnost: Toulání se přírodou pěšky, na kole nebo na lodi a cokoliv lze dělat nebo tvořit rukama

Motto: Co je důležité, je očím neviditelné

Vivienne Soyková

Členka rady WIN

22 let jsem pracovala v resortu energetiky v rámci koncernu ČEZ jako "podnikový psycholog" - první v Čechách; úzká spolupráce se spádovými učňovskými zařízeními; péče o učňovskou mládež (18 učňů po maturitě absolvovalo FEL ČVUT); na základě odborné spolupráce s IAEA vypracovala baterii testů pro přijímací psychologické vyšetření operátorů JE; a přenesla do praxe JE standardy IAEA pro oblast PERS; podpora zdraví; preventivní péče o zaměstnance; vzdělávání hrou; psychologické poradenství "na míru osobnosti". Po roce 1990, v pozici ředitelky Energetického institutu při Státní energetické inspekci ČSR otevřela katedru "životního prostředí" a katedru "managementu v energetice". Ředitelka kanceláří GŘ, PP, DR Pražské teplárenské, a.s. V té době spoluzaložila Asociaci energetických manažerů ČR (AEM) a Českou asociaci psychologů práce  a organizace (ČAPPO). Personální ředitelka Energovod, a.s. a při stém výročí JANKA Radotín. A pak jsem se vrátila do státní sféry. Jedenáct let jsem byla representantkou, a expertkou pro JMC NATO; a šest let pro ISDRR UN, později supervizorka pro PL of Science. Lektorsky jsem působila na ČVUT, nejprve ext.na FEL, později na FD; a na 1. LF UK.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

Být užitečnou.

Top 5

Jídlo: Chléb, brambory a mléko; zelenina a ovoce káva a čokoláda; nemám v oblasti jídla "nepřítele"

Hudba: Jakákoliv, od klasiky po folklor

Knížka/film: Vše od A. Jiráska a Ch. Dickense, a mnoho jiných

Činnost: Pohyb i aktivní odpočinek

Motto: Pomocnou ruku hledej na konci vlastního ramene...a všechno je jinak.

Alena Kobzová

Členka rady WIN

Pracuji v ÚJV Řež, a.s. jako vedoucí skupiny Provozní chemie v oddělení Podpora provozu energetických celků. Zaměřuji se na problematiku týkající se vlivu chemie vodních režimů jaderných i klasických elektráren na použité konstrukční materiály. Specializuji se na chemii sekundárního okruhu (II.O.) elektráren
typu VVER a program řízení životnosti parogenerátorů, které jsou nejdůležitější komponentou II.O. Dále se zabývám problematikou parovodních a paroplynových
okruhů klasických elektráren a chemickými režimy chladicích okruhů a dalších pomocných okruhů JE. Moji kolegové ze skupiny Provozní chemie jsou odborníky v oblasti erozní koroze, koroze zakopaných potrubí, koroze betonu a dalších činností, které souvisí s poškozením materiálů ve vodných prostředích.

Co mě na mé práci nejvíce baví?     

Na práci mě nejvíce baví její různorodost, práce s lidmia dobrý pocit, když se nám podaří vyřešit někdy i "neřešitelný" problém.

Top 5

Jídlo: Pořádný steak

Hudba: Dan Bárta, Michal Pavlíček, Esbjorn Svensson Trio

Knížka/film: Cokoli od Patrika Hartla/Medisonské mosty

Činnost: Zahrada v létě, hory v zimě

Motto: Když nejde o život, tak jde o...