Rada WIN

Larisa Dubská

Předsedkyně

Pracuji ve společnosti NUVIA, kam jsem v roce 2006 přišla rozvíjet marketing a řídit Sekci zahraničních projektů. Mám na starosti marketing, komunikaci a PR - jsem zodpovědná za to, aby byla naše společnost pořádně vidět v regionu i u zákazníků po celém světě. Jsem členkou dozorčí rady.

Pupeční šňůrou jsem stále napojena na Jadernou elektrárnu Dukovany, kde jsem začala pracovat jako čerstvá absolventka Moskevského energetického institutu a v Odboru reaktorové fyziky přes 20 let vykonávala činnosti spojené s termohydraulikou palivového cyklu a bezpečným provozem aktivní zóny reaktoru, licencováním jaderného paliva a spoluprací    s podpůrnými vědeckými pracovišti. Když mluvím o EDU, vždy mám podvědomou tendenci říci "u nás"...

Od roku 2000 jsem aktivní členkou výboru České
nukleární společnosti. Ve stejném roce jsem stála u zrodu české organizace Women in Nuclear.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

V každém případě její velká rozmanitost - a taky to, že v každém okamžiku vycházím a čerpám ze svých "jaderných" zkušeností.

Top 5

Jídlo: Středomořská kuchyně - nejlépe ve
Středomoří.

Hudba: Pink Floyd. Scorpions. Metalové
balady.

Knížka/film: Vždy se bezpečně odreagují u romantického žánru. Ústředním tématem je zde nezřídka Žena. A když se nad tím tak zamýšlím, v knižní tvorbě to jsou často ženské autorky.

Činnost: Rozumné střídání práce a odpočinku.

Motto: Knihu života si píšeme sami.

When it rains look for rainbows,
when it's dark look for stars (Oscar Wilde).

Martina Bendová

Členka rady WIN

Mám na starosti marketing a interní i externí komunikaci ve společnosti ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. Na této pozici působím necelé tři roky a mojí hlavní náplní práce je psaní článků, starám se o webové stránky a profil na sociálních sítích, pořádám akce pro zaměstnance (sportovní dny, večírky, dobrovolnické dny). Často si hraji na grafičku a vytvářím firemní prezentace, brožurky a plakátky :-). Odjakživa mě bavilo vše, co zahrnovalo nějaké kreativní tvoření, takže v tomhle jsem ve svém živlu. Částečně se potom ještě starám o sekretariát ředitelů.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

To, že každý den dělám něco jiného 😊.

Top 5

Jídlo: Klasická česká kuchyně - cokoliv s omáčkou a knedlíkem :-)

Hudba: Rock

Knížka/film: Komedie a zajímavé dokumenty

Činnost: Kreativní činnosti a práce na zahradě

Motto: Nezkusíš, nevíš

Eva Fruhwirtová

Členka rady WIN

Jsem redaktorka webu Jaderné elektrárny Dukovany   s názvem Aktivní zóna a také Zpravodaje EDU. V sdružení Energetické Třebíčsko se starám o organizaci seminářů a konferencí zaměřených na jadernou energetiku.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

Na své práci miluju různorodost a setkávání se zajímavými lidmi.

Top 5

Jídlo: Sushi

Film: Pokojný bojovník

Knížka: Nesnesitelná lehkost bytí

Činnost: Pěší turistika

Motto: Tady a teď

Jana Štefánková

Členka rady WIN

Jsem specialistka komunikace ve společnosti ČEZ,
konkrétně v JE Dukovany. Mám na starosti převážně externí komunikaci, tedy spolupráci se zástupci státní správy a samosprávy v regionu, se zástupci regionálních organizací, mediální spolupráci. Zastupuji také Nadaci ČEZ na Vysočině a jižní Moravě.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

Rozmanitost, setkávání
s lidmi, pomoc potřebným projektům i lidem.

Top 5

Jídlo: Kuskus se zeleninou

Film: Různé žánry podle nálady, mám ráda Kolju :)

Knížka: Bible, Návrat k lásce

Činnost: Sport - běhání

Motto: "Miluj svého bližního jako sám sebe"

Linda Navrátilová

Místopředsedkyně WIN

Mám za Skupinu ČEZ na starosti spolupráci se školami, studenty, pedagogy. Zkrátka, aby se mezi mladou generaci dostaly informace o energetice, ideálně té jaderné :-). Proto nabízíme studentům možnosti stáží, praxí, zajímavých přednášek a dalších aktivit, díky kterým se mohou s energetikou setkat "na vlastní kůži" a možná si ji zvolit jako svou vlastní kariérní cestu. A to je cílem mé práce - získat pro Skupinu ČEZ odhodlané a šikovné mladé lidi.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

Každý den se utvrzuji v tom, že mladí lidé jsou skvělí, umí neuvěřitelné věci...a jsou velmi nároční :-).

Top 5

Jídlo: Krupicová kaše

Hudba: Country, folk

Knížka/film: Hana (Alena Mornštajnová)

Činnost: Pečení buřtů

Motto: "Nic není špatně"

Lenka Thinová

Členka rady WIN

Od roku 1996 pracuji na katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, nyní na pozici akademický pracovník. Moje výuka i výzkumné práce se týkají především tématu sledování a hodnocení pole ionizujícího záření v životním prostředí, což mi často umožňuje pracovat i se studenty v terénu a dotknout se tak skutečných praktických situací. K tomu mne přivedla především má původní specializace - užitá geofyzika. Mezi mé nejčastěji navštěvované a tedy i proměřované prostředí patří okolí jaderných elektráren, podzemní pracoviště, jako jsou např. jeskyně, a další zajímavé
geologické lokality nebo pracoviště.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

Nejvíce mne baví a těší kontakt se studenty - sledovat, jak se během studia mění v krásné a zodpovědné "dospělé" mne naplňuje vírou v budoucnost.

Top 5

Jídlo: Klasická česká a italská kuchyně

Hudba: Folk a hudba minulých století

Knížka/film: Mými oblíbenými autory jsou T. Gjamccho (Dalai Lama), A. Exupéry, R. Bach, J. London, T. Pratchett...

Činnost: Toulání se přírodou pěšky, na kole nebo na lodi a cokoliv lze dělat nebo tvořit rukama

Motto: Co je důležité, je očím neviditelné

Vivienne Soyková

Členka rady WIN

22 let jsem pracovala v resortu energetiky v rámci koncernu ČEZ jako "podnikový psycholog" - první v Čechách; úzká spolupráce se spádovými učňovskými zařízeními; péče o učňovskou mládež (18 učňů po maturitě absolvovalo FEL ČVUT); na základě odborné spolupráce s IAEA vypracovala baterii testů pro přijímací psychologické vyšetření operátorů JE; a přenesla do praxe JE standardy IAEA pro oblast PERS; podpora zdraví; preventivní péče o zaměstnance; vzdělávání hrou; psychologické poradenství "na míru osobnosti". Po roce 1990, v pozici ředitelky Energetického institutu při Státní energetické inspekci ČSR otevřela katedru "životního prostředí" a katedru "managementu v energetice". Ředitelka kanceláří GŘ, PP, DR Pražské teplárenské, a.s. V té době spoluzaložila Asociaci energetických manažerů ČR (AEM) a Českou asociaci psychologů práce  a organizace (ČAPPO). Personální ředitelka Energovod, a.s. a při stém výročí JANKA Radotín. A pak jsem se vrátila do státní sféry. Jedenáct let jsem byla representantkou, a expertkou pro JMC NATO; a šest let pro ISDRR UN, později supervizorka pro PL of Science. Lektorsky jsem působila na ČVUT, nejprve ext.na FEL, později na FD; a na 1. LF UK.

Co mě na mé práci nejvíce baví?

Být užitečnou.

Top 5

Jídlo: Chléb, brambory a mléko; zelenina a ovoce káva a čokoláda; nemám v oblasti jídla "nepřítele"

Hudba: Jakákoliv, od klasiky po folklor

Knížka/film: Vše od A. Jiráska a Ch. Dickense, a mnoho jiných

Činnost: Pohyb i aktivní odpočinek

Motto: Pomocnou ruku hledej na konci vlastního ramene...a všechno je jinak.

Marie Anna Maroszová

Členka rady WIN

Od roku 2016 pracuji v útvaru bezpečnost ve společnosti ČEZ, a.s. Na lokalitě JE Temelín vykonávám funkci psychologa v útvaru psychologická diagnostika. Mým úkolem v rámci divize jaderná energetika je provádět vstupní, kontrolní i periodická psychologická vyšetření zaměstnanců a dodavatelů ČEZ, a.s., a také profesní psychologická vyšetření klíčových zaměstnanců JE. Každý den tak mám prostřednictvím své práce možnost, setkat se s mnoha zajímavými lidmi, pohybujícími se napříč nejrůznějšími odvětvími. Vedle těchto činností se se zaujetím věnuji také lektorské činnosti, zaměřující se především na bezpečnost práce a havarijní připravenost. Takto mnohostranný kontakt s lidmi dodává mé práci humanitního odborníka v jaderné komunitě pestrost a vytváří tak prostor k učení, kterého si v rámci tohoto svého prvního zaměstnání velice cením.

Top 5

Jídlo: Snídaně. Každý den. Nejlépe dvakrát. Salátová mísa ovesné kaše s ovocem.

Hudba: To, co mi tatínek jako malé pouštěl do sluchátek: Led Zeppelin, AC/DC, Rusalku

Knížka/film: Časté čtení i sledování filmů omezuje mou schopnost výběru oblíbence.

Činnost: Jídlo, hudba, čtení, pletení, psaní, procházky se psem.

Motto: Na každý den jiné, podle toho jak to ten který den vyžaduje.

Alena Kobzová

Členka rady WIN

Pracuji v ÚJV Řež, a.s. jako vedoucí skupiny Provozní chemie v oddělení Podpora provozu energetických celků. Zaměřuji se na problematiku týkající se vlivu chemie vodních režimů jaderných i klasických elektráren na použité konstrukční materiály. Specializuji se na chemii sekundárního okruhu (II.O.) elektráren
typu VVER a program řízení životnosti parogenerátorů, které jsou nejdůležitější komponentou II.O. Dále se zabývám problematikou parovodních a paroplynových
okruhů klasických elektráren a chemickými režimy chladicích okruhů a dalších pomocných okruhů JE. Moji kolegové ze skupiny Provozní chemie jsou odborníky v oblasti erozní koroze, koroze zakopaných potrubí, koroze betonu a dalších činností, které souvisí s poškozením materiálů ve vodných prostředích.

Co mě na mé práci nejvíce baví?     

Na práci mě nejvíce baví její různorodost, práce s lidmia dobrý pocit, když se nám podaří vyřešit někdy i "neřešitelný" problém.

Top 5

Jídlo: Pořádný steak

Hudba: Dan Bárta, Michal Pavlíček, Esbjorn Svensson Trio

Knížka/film: Cokoli od Patrika Hartla/Medisonské mosty

Činnost: Zahrada v létě, hory v zimě

Motto: Když nejde o život, tak jde o...